ĐĂNG KÝ

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn thị trấn Mộc Châu năm 2023

Giới thiệu kênh
Phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn thị trấn nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.
Liên hệ kênh

Không có Liên hệ để hiển thị

Liên kết tới kênh

Không có Liên kết để hiển thị

Thông tin bên lề

Quốc Gia: Việt Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Luật